Avtaler24

VELG BETALING

KUNDEINFORMASJON

DIN BESTILLING

Konfidensialitetsavtale

Företagspaket

PRIS:

350 NOK

MVA (25%):

88 NOK

Totalt:

Inkl. MVA

438 NOK

Secure payment

Protected by Stripe 3DS

Kjøpsvilkår

1. Generelt

Følgende vilkår gjelder ved kjøp av enkelt dokument i nettløsningen til avtaler24.no, levert av Avtaler24 AS

Avtaler24 leverer elektroniske tjenester via Internett i form av avtaler og maler, veiledninger og digitale skjemaer ("Tjenesten"). Avtalen inngås ved å krysse av på at kjøp aksepteres.

Videresalg eller videreføring av maler og veiledninger er ikke tillatt.

Ved problemer, ta kontakt på e-post: info@avtaler24.no

2. Betalingsbetingelser og pris

Ved betaling med kort og via nettbank vil all data håndteres med et sikkert og globalt krypteringssystem. Bestillingen fullføres når vilkårene og betingelsene erakseptert og kjøpet er godkjent.

Alle priser oppgitt er inkludert mva.

Etter fullført betaling får kunden tilsendt e-postbekreftelse som inneholder det dokument som er valgt og kvittering for kjøpet. Dersom det ikke mottas noen e-post, bes du ta kontakt med Avtaler24.

Avtaler24 godtar ikke American Express, Diners eller utenlandske kredittkort.

Avtaler24 forbeholder seg rett til leveringsnekt grunnet tekniske feil, prisendringer eller andre årsaker.

Ved betaling, har kunden betalingsvalg som gjennomføres via vår betalingspartner, «Stripe».

Privacy Policy

Vi deler din informasjon med «Stripe» for å kunne tilby deg deres betalingsløsning. «Stripe» bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikksamt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, bestillingsdetaljer og lignende.

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og «Stripe» sin personvernerklæring.

Mer info finner du her: www.stripe.com

3. Angrerett

I samsvar med lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av 2014-06-20-27 § 22 bokstav n), gjelder ikke angreretten for kjøp av Tjenester etter denne avtale. Ved inngåelsen av avtalen samtykker kunden i at angreretten ikke skal gjelde.

4. Vedlikehold

Avtaler24 forbeholder seg retten til å vedlikeholde og derved endre innholdet i tjenesten.

5. Personlig informasjon

Personopplysninger og firmadata lagres, krypteres og behandles konfidensielt avAvtaler24 i samsvar med personopplysningsloven av 2018-06-15-38.

6. Ansvarsbegrensning

Avtaler24 er ikke ansvarlig for et mulig tap som bestiller lider som følge av feil bruk eller ved feil eller mangler ved tjenesten. Det samme gjelder overfor mulige krav mot bestiller som følge av bruk av malene fra Avtaler24. Avtaler24 er ikke ansvarlig for endringer og tillegg som bestiller gjør i forbindelse med bruk av den Tjenesten.

Eventuelle avtaler og maler som er inkludert i tjenestene, skal betraktes som eksempler og kan kreve tilpasning fra sak til sak. Avtaler24 er ikke ansvarlig for påstått eller pådratt skade, tap eller kostnader som direkte eller indirekte avhenger av innholdet i Avtaler24 Tjeneste.

Avtaler24 Tjeneste skal ikke anses som juridisk, økonomisk eller annen form for rådgivning.

7. Teknisk standard

Avtaler24 er ikke ansvarlig for mangler og begrensninger i abonnentens operativsystem og datamiljø. Det er abonnentens ansvar å sørge for at abonnenten har den nødvendige tekniske standarden for bruk av tjenestene som er bestilt før inngåelse av avtalen.

8. Force Majeure

Partene er unntatt fra ansvar for brudd på avtalen forårsaket av omstendigheter utenfor partenes kontroll, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd i offentlige data eller telenett, ulykke, brann, lynnedslag, eksplosjon, pandemi, krig, opptøyer, flom, naturkatastrofe, arbeidskonflikt eller endret myndighetsregulering eller statlig intervensjon. For at slike forhold kan påberopes som fritakelsesgrunn, skal en part varsle den andre parten uten forsinkelse. Partens avtale under avtalen trer inn igjen så snart de omtalte omstendighetene ikke lenger eksisterer.

9. Gjeldende lov og tvist

Avtaler24 forbeholder seg retten til å endre disse vilkår som følge av lovendringer.

Avtaler og generelle vilkår skal tolkes og anvendes i samsvar med norsk lov.

Tvister mellom partene som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.

Enhver tvist om avtalen, den forståelse eller gjennomføring av den, som ikke er løst i minnelighet skal avgjøres ved de alminnelige norske domstoler, med Oslo tingrett som første instans.