Avtaler24
Påkrav / krav om utbetaling av lønn | Avtaler24

Påkrav / krav om utbetaling av lønn

Påkrav / krav om utbetaling av lønn. Hvis du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønningsdagen, sender du så fort som mulig et kravbrev (påkrav) til arbeidsgiver. Dette bør du sende rekommandert. I kravbrevet må det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp og for hvilken periode arbeidsgiver skylder deg penger. Gi arbeidsgiver minst én ukes frist til å betale. Fire uker etter at du sendte det rekommanderte brevet (påkrav), skriver du et konkursvarsel (betalingsoppfordring). Dette skal forkynnes for arbeidsgiver av Hovedstevnevitnet i Oslo.

Fagområde Pengekrav Konkurser
Sider 1
450:-
Du får bedre verdi hvis du kjøper Dokumentbase i 6 eller 12 måneder!

Takk for meldingen. Vi kommer tilbake så snart vi kan.