Avtaler24
Arbeidsavtale daglig leder | Avtaler24

Arbeidsavtale daglig leder

Avtalen er basert på vilkårene som normalt finnes i arbeidsavtaler for daglig leder i små og mellomstore selskaper. Daglig leder har normalt et større ansvar ovenfor selskapet og sine ansatte, jamført med andre ansatte i selskapet. Slikt ansvar kan reguleres, og reduseres ved klausuler om ansvarsfrihet og/eller ansvarsforsikring.

Arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven og avtaleloven gjelder også her.

Fagområde Arbeidskontrakter
Sider 4
995:-
Du får bedre verdi hvis du kjøper Dokumentbase i 6 eller 12 måneder!

Takk for meldingen. Vi kommer tilbake så snart vi kan.